Steun vrouwen in Congo bij hun strijd tegen ondervoeding

"If half of your team is not playing, you've got a problem", Barack Obama tijdens zijn bezoek aan Kenia over de rol van de vrouw in de economische ontwikkeling van Afrika.

Vrouwen en meisjes vormen de helft van de Congolese bevolking. Willen we dat onze acties slagen, dan moeten ook zij actief betrokken worden. Daar maakt Congodorpen de komende jaren een prioriteit van. Tot nu toe krijgen meisjes nauwelijks een kans om te studeren of te werken voor een inkomen. Ze worden thuis gehouden om te helpen in het huishouden en trouwen jong.

Congodorpen zet in op het versterken van de lokale samenwerking. Daarvoor brengen we mannen en vrouwen samen en voeren we actie op korte en lange termijn. Op korte termijn helpen we vrouwen bij hun meest dringende noden: voeding, water, gezondheid, opleiding van de kinderen... Per regio bekijken we wat de meest dringende behoeftes zijn. Op lange termijn werken we ook aan het versterken van hun positie binnen de economische ontwikkeling: we ondersteunen hen bij hun landbouwproductie, het verbeteren van hun kennis, vaardigheden en competenties en het strijden voor gelijke rechten en kansen.

Regio Kasongo-Lunda

In de streek rond Kasongo-Lunda hebben we met vrouwen samengewerkt om hun meest dringende noden te identificeren. Het grootste probleem daar is de ondervoeding van kinderen en zwangere vrouwen. Eén op drie gezinnen leeft er in voedselonzekerheid. Eén kind op tien, jonger dan vijf lijdt aan ernstige ondervoeding en de kindersterfte is er dan ook hoog. Voor de vrouwen in deze regio is dit hun grootste bekommernis: de voeding en gezondheid van hun kinderen.

Er wordt lokaal voldoende maïs, rijst en noten geoogst maar de vrouwen hebben niet de kennis noch het materiaal om deze om te zetten naar voedingsproducten. Hierin wil Congodorpen verandering brengen door hen te ondersteunen bij hun opleiding en aankoop van materiaal zoals maïsmolens, rijstpelmachines en oliepersen.

Meer informatie over dit project kan je vinden via deze link.

ONZE DOCUMENTEN

Steun vrouwen in Congo bij hun strijd tegen ondervoeding

Steun vrouwen in Congo bij hun strijd tegen ondervoeding

"If half of your team is not playing, you've got a problem", Barack Obama tijdens zijn bezoek aan Kenia over de rol van de vrouw in de economische ontwikkeling van Afrika.

Vrouwen en meisjes vormen de helft van de Congolese bevolking. Willen we dat onze acties slagen, dan moeten ook zij actief betrokken worden. Daar maakt Congodorpen de komende jaren een prioriteit van. Tot nu toe krijgen meisjes nauwelijks een kans om te studeren of te werken voor een inkomen. Ze worden thuis gehouden om te helpen in het huishouden en trouwen jong.

Congodorpen zet in op het versterken van de lokale samenwerking. Daarvoor brengen we mannen en vrouwen samen en voeren we actie op korte en lange termijn. Op korte termijn helpen we vrouwen bij hun meest dringende noden: voeding, water, gezondheid, opleiding van de kinderen... Per regio bekijken we wat de meest dringende behoeftes zijn. Op lange termijn werken we ook aan het versterken van hun positie binnen de economische ontwikkeling: we ondersteunen hen bij hun landbouwproductie, het verbeteren van hun kennis, vaardigheden en competenties en het strijden voor gelijke rechten en kansen.

Regio Kasongo-Lunda

In de streek rond Kasongo-Lunda hebben we met vrouwen samengewerkt om hun meest dringende noden te identificeren. Het grootste probleem daar is de ondervoeding van kinderen en zwangere vrouwen. Eén op drie gezinnen leeft er in voedselonzekerheid. Eén kind op tien, jonger dan vijf lijdt aan ernstige ondervoeding en de kindersterfte is er dan ook hoog. Voor de vrouwen in deze regio is dit hun grootste bekommernis: de voeding en gezondheid van hun kinderen.

Er wordt lokaal voldoende maïs, rijst en noten geoogst maar de vrouwen hebben niet de kennis noch het materiaal om deze om te zetten naar voedingsproducten. Hierin wil Congodorpen verandering brengen door hen te ondersteunen bij hun opleiding en aankoop van materiaal zoals maïsmolens, rijstpelmachines en oliepersen.

Meer informatie over dit project kan je vinden via deze link.

Steun vrouwen in Congo bij hun strijd tegen ondervoeding

Steun vrouwen in Congo bij hun strijd tegen ondervoeding

"If half of your team is not playing, you've got a problem", Barack Obama tijdens zijn bezoek aan Kenia over de rol van de vrouw in de economische ontwikkeling van Afrika.

Vrouwen en meisjes vormen de helft van de Congolese bevolking. Willen we dat onze acties slagen, dan moeten ook zij actief betrokken worden. Daar maakt Congodorpen de komende jaren een prioriteit van. Tot nu toe krijgen meisjes nauwelijks een kans om te studeren of te werken voor een inkomen. Ze worden thuis gehouden om te helpen in het huishouden en trouwen jong.

Congodorpen zet in op het versterken van de lokale samenwerking. Daarvoor brengen we mannen en vrouwen samen en voeren we actie op korte en lange termijn. Op korte termijn helpen we vrouwen bij hun meest dringende noden: voeding, water, gezondheid, opleiding van de kinderen... Per regio bekijken we wat de meest dringende behoeftes zijn. Op lange termijn werken we ook aan het versterken van hun positie binnen de economische ontwikkeling: we ondersteunen hen bij hun landbouwproductie, het verbeteren van hun kennis, vaardigheden en competenties en het strijden voor gelijke rechten en kansen.

Regio Kasongo-Lunda

In de streek rond Kasongo-Lunda hebben we met vrouwen samengewerkt om hun meest dringende noden te identificeren. Het grootste probleem daar is de ondervoeding van kinderen en zwangere vrouwen. Eén op drie gezinnen leeft er in voedselonzekerheid. Eén kind op tien, jonger dan vijf lijdt aan ernstige ondervoeding en de kindersterfte is er dan ook hoog. Voor de vrouwen in deze regio is dit hun grootste bekommernis: de voeding en gezondheid van hun kinderen.

Er wordt lokaal voldoende maïs, rijst en noten geoogst maar de vrouwen hebben niet de kennis noch het materiaal om deze om te zetten naar voedingsproducten. Hierin wil Congodorpen verandering brengen door hen te ondersteunen bij hun opleiding en aankoop van materiaal zoals maïsmolens, rijstpelmachines en oliepersen.

Meer informatie over dit project kan je vinden via deze link.