Een waaier aan projecten

Congodorpen is in 2017 gestart met een grootschalig vijfjarenprogramma met een totale investering van 5 miljoen euro rond onze centrale thema’s school, zorg en werk. Samen met lokale partners werkt Congodorpen aan projecten die kansen bieden aan mannen, vrouwen en jongeren om zelf hun leven en toekomst vorm te geven. We hanteren een participatieve werkwijze. De lokale bevolkingsgroepen helpen bij de diepgaande analyse van de situatie en stellen samen met ons een actieplan op dat ook door hen wordt uitgevoerd. Waar nodig en mogelijk, biedt Congodorpen ondersteuning. Dit kan gaan van informeren, opleiden, investeren tot lobbyen en netwerken.

Mutualiteiten in Congo

Iedereen heeft recht op betaalbare gezondheidszorg maar in het Congo is de toegang nog vaak beperkt.

Lees meer

Steun vrouwen in Congo bij hun strijd tegen ondervoeding

Als we willen dat onze acties slagen moeten vrouwen en meisjes er actief bij betrokken worden.

Lees meer

Draag bij aan de toekomst van Mooto

Door te investeren in de lokale landbouwactiviteiten en een goede opleiding kunnen we de welvaart in Mooto en omstreken aanzienlijk verhogen.

Lees meer

Werk

School

Zorg