Werking

Werking

Congodorpen is in 2017 gestart met een grootschalig vijfjarenprogramma met een totale investering van 5 miljoen euro rond onze centrale thema’s school, zorg en werk. Samen met lokale partners werkt Congodorpen aan projecten die kansen bieden aan mannen, vrouwen en jongeren om zelf hun leven en toekomst vorm te geven.

We hanteren een participatieve werkwijze. De lokale bevolkingsgroepen helpen bij de diepgaande analyse van de situatie en stellen samen met ons een actieplan op dat ook door hen wordt uitgevoerd. Waar nodig en mogelijk, biedt Congodorpen ondersteuning. Dit kan gaan van informeren, opleiden, investeren tot lobbyen en netwerken.

4 lokale partners in 4 regio’s

Geïntegreerde werking

Congodorpen focust op drie thema’s: economische ontwikkeling (werk), basisonderwijs (school) en gezondheidszorg (zorg). Op die manier wil Congodorpen meewerken aan een nieuw platteland in Congo, waar de bevolking actief deelneemt aan de dynamiek op socio-economisch vlak.

Werk

School

Zorg