Congolezen,
Congo leren,
Congo eren!

Help Congolezen lezen ! 

September staat gelijk aan de start van het onderwijs en na twee door Corona
geplaagde schooljaren is het voor velen eindelijk een echt weerzien met de
schoolbanken. Hopelijk gaan we een normaal schooljaar tegemoet

Het basisonderwijs mag officieel dan wel gratis zijn in DR Congo, het moet ook toegankelijk en van goede kwaliteit zijn. Maar hierin merken we toch tal van hindernissen: een groot gebrek aan kwalitatieve klaslokalen, een tekort aan leerkrachten, weinig financiering van de overheid, slecht wegennet,… Zo zitten er in sommige scholen meer dan 100 leerlingen per leerkracht. Niet echt optimaal, he.

Om de kinderen van de gemeenschappen te voorzien van kwaliteitsonderwijs werkt CONGODORPEN samen met verschillende oudercomités (COPA). Zo sensibiliseren we de bevolking rond het belang van scholing en de gevolgen van schooluitval (in het bijzonder voor meisjes). En maken we werk van de renovatie, inrichting en uitrusting van klaslokalen. 

Een schoolvoorbeeld hiervan komt van het oudercomité van de Medine-basisschool te Yakoma. De klassen werden er, dankzij hun inspanningen, uitgerust met banken. Inderdaad, tot die tijd volgden de leerlingen hun cursus vanop bakstenen en boomstammen. 

Kwaliteit in het onderwijs is uiteraard belangrijk op alle niveaus. Hiervoor is goed didactisch materiaal dan ook van essentieel belang. Dankzij de hulp van een sympathisant van CONGODORPEN konden we zo 6 scholen uitrusten met een bibliotheek van elk zo’n 400 medische boeken. De boeken kwamen van BERPS, Bureau d ‘Etudes et de Recherches pour la Promotion de la Santé, en zijn een enorme meerwaarde voor de toekomstige verpleegkundigen. De boeken ter plaatse krijgen was echter een serieuze karwei.

30% analfabetisme

Maar dat is natuurlijk niet alles wat CONGODORPEN doet op vlak van educatie/onderwijs. 1 op de 3 Congolezen is namelijk ongeletterd. De alfabetiseringsgraad is dan misschien wel bemoedigend, zowel in de steden als op het platteland blijft dit een enorme uitdaging. Veel mannen en vrouwen schamen zich over het feit dat ze niet kunnen lezen of schrijven. Daarnaast zijn ook veel volwassenen niet in staat het inschrijvingsgeld en bijhorend schoolmateriaal te betalen. 

Ook hier strijdt CONGODORPEN, samen met de alfabetiseringscomités, voor de geletterdheid van iedereen in de gemeenschappen. En werken we aan een constante opleiding van onze alfabetiseringsmonitoren.

Zorgen voor morgen

In feite zijn we allemaal eeuwige studenten. Of we nu in België of in DR Congo wonen: bijna dagelijks leren we iets bij. Zo organiseren we zelf in DR Congo workshops (om van elkaar te leren) en gaan we op partnerbezoek bij collega’s, zoals recent bij Rikolto (zie vorige nieuwsbrief ). Wij van CONGODORPEN leren nog altijd bij, maar we dragen uiteraard ook onze kennis over naar de plattelandsgemeenschappen. Denk maar aan nieuwe landbouwtechnieken of informatie rond hygiëne (zoals recent met corona).

Kortom leren doen we voor het leven, maar in DR Congo is onderwijs op alle vlakken van levensbelang. CONGODORPEN zal hier een voortrekkersrol in blijven spelen.

PARTNERSTORIES

Net als wij zijn onze partners steeds in beweging. En voor Nancy Papaert en Véronique Muys, beiden vrijwilligers bij INFIMOSA, mogen we dat zeer letterlijk nemen. Met de steun van Infimosa trekken zij jaarlijks naar DR Congo met als doel de lokale opleiding in verpleegkunde een boost te geven.

Zowel Nancy als Véronique hebben meer dan 15 jaar ervaring in verpleegkunde en werden jaren geleden door wijlen onze voorzitter, dokter Herman Van Loon, aangetrokken om via Teach The Teachers het project Infimosa in het lokale medisch technisch instituut Sara Zo te Yakoma te ondersteunen. Infimosa staat voor ‘Infirmiers, moteurs pour la santé’, daar verpleegkundigen eigenlijk de drijvende krachten zijn in de gezondheidscentra.

Beiden waren sinds hun kindertijd reeds gefascineerd door het Afrikaanse continent en zagen door het aanbod van Herman hun kinderwens in vervulling gaan. Redenen genoeg om hen eens wat vragen te stellen. 

Jullie reizen naar DR Congo met als doel het onderwijsniveau in de opleiding verpleegkunde in Yakoma te verhogen. Wat doen jullie dan specifiek? En heeft elk bezoek een andere klemtoon ?

Nancy: “Inderdaad. We proberen bij elk bezoek te werken aan nieuwe zaken. In de beginjaren zijn we specifiek aan het werk gegaan met de lesgevers om de manier van lesgeven wat dynamischer te maken en zo het afstudeerniveau wat op te krikken. We focusten ons op de theoretische lessen, maar hadden ook veel oog voor de praktijkvakken en de stageplaatsen. Op deze stageplaatsen werkten we vooral met de verpleegkundigen en verantwoordelijken om de hygiëne en omkadering van de leerlingen te versterken.”

Véronique: “Nadien hebben we samen met de 6ième direction de ‘Reforme’ opgestart zodat de school, binnen de richtlijnen van DRC, kon blijven voortbestaan. De afgestudeerde verpleegkundigen werken dan ook in de ruime regio. Zoals je weet zorgt een goede opleiding voor een goede zorg en continuïteit.”

Nancy: “Wat we in de vorige missies hebben doorgenomen, proberen we wel telkens opnieuw te overlopen. Herhaling blijkt de beste remedie tegen het vergeten.”

Jullie gaan al verschillende jaren naar DR Congo?

Nancy: “Onze eerste missie was in november 2014 en was tevens het begin van vele missies, maar door de welgekende corona pandemie hebben we vorig jaar geen missie kunnen uitvoeren.”

“Herhaling blijkt de beste remedie tegen het vergeten”

Nancy Papaert, INFIMOSA

De essentie van de meeste zorgverleners is hun patiënten met hart en ziel de allerbeste zorg verlenen, maar in praktijk zullen jullie wel een enorm verschil zien in de opleidingen voor zorgverleners in DR Congo en België, niet?

Véronique: “Er zijn veel raakpunten, maar we kunnen de opleidingen niet met elkaar vergelijken. Dat zou ook geen zin hebben. De pathologie, werkomstandigheden en werkmiddelen zijn heel verschillend, waardoor de focus van de opleiding volledig anders is.”

Nancy: “Daarom is het net belangrijk om naar elkaar te luisteren. Zoals zij veel van ons leren, leren wij enorm veel van hen. Enkel op die manier kunnen wij groeien en goede verpleegkundigen vormen.”

Zijn er dan specifieke zaken waarmee CONGODORPEN jullie werk in Yakoma kan vergemakkelijken?

Nancy: “DR Congo is niet bij de deur, waardoor de communicatie niet altijd vlot loopt. CONGODORPEN kan ons zeker helpen op het vlak van communicatie in de aanloop van onze missies naar Yakoma, maar kan ook onze ogen ter plaatse zijn. Ook kunnen we onze missies op elkaar afstemmen om zo te besparen in de vervoerskosten. Het werk van CONGODORPEN in de plattelandsgemeenschappen hangt tenslotte nauw samen met wat wij moeten doen met de leerlingen voor deze gemeenschappen.”

En om af te sluiten: Hoe zou je DR Congo omschrijven in 3 woorden?

Nancy v Nancy: “Dat is heel moeilijk, want telkens is er een keerzijde. Hoe meer we naar het binnenland reizen, hoe meer we genieten en dan pas komen de 3 volgende woorden echt overeen met wat we voelen: Hartelijk, hard en ongerept.” 

Dankjewel voor jullie tijd en succes bij de volgende missie.

NEWS

www.congodorpen.org

Mocht je het nog niet gezien hebben, onze website zit in een nieuw kleedje. En je kan ons trouwens volgen op Facebook en LinkedIn.

Afrika Filmfestival

Afrika Filmfestival, voor sommigen een vaste waarde in het filmlandschap, voor anderen nog ongekend terrein. Afrika zou je niet onmiddellijk associëren met het woord ‘film’, maar dat is geheel onterecht. 

Het komt ons niet vaak genoeg ter ore, maar de Afrikaanse filmcultuur bloeit, nestelt haar wortels steeds dieper in de cinematografische grond. Dankzij het festival kan het publiek deze bloei ervaren. 

The Rumba Kings 2 octobre, Het Depot – Leuven

Crazy Money 6 oktober, 30CC/Wagehuys – Leuven

En route pour le milliard 12 oktober, 30CC/Minnepoort – Leuven

Van 1 tot 16 oktober in verschillende filmzalen

www.afrikafilmfestival.be

Vrijwilligers gezocht

Je kent waarschijnlijk het spreekwoord ‘Vele handen maken licht werk’. En dat klopt helemaal, zonder jullie financiële steun kunnen we onze organisatie niet draaiende houden. Maar misschien heb je wel zin (en/of tijd) in meer? Misschien wil je wel iets actiefs voor CONGODORPEN betekenen? Misschien wil je een benefiet organiseren? Ons helpen op activiteiten (van zodra dat allemaal terug mag)? Of wil je deel uitmaken van onze algemene vergadering?

Heb je een idee of een ander voorstel? Neem dan zeker contact op via congodorpen@congodorpen.org

CONGODORPEN steunt 11.11.11

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen in november: mannen laten hun snorren staan voor aandacht rond de gezondheid van de man. Maar uiteraard wordt deze maand ook gekenmerkt door een veel groter evenement: de campagne van 11.11.11

Uiteraard staat CONGODORPEN als een blok achter alles en iedereen die opkomt voor de goede zaak. En investeren we mee in een betere wereld. Wil jij ook deel uitmaken van een hoopvolle verandering, neem dan zeker een kijkje op www.11.be