fbpx

CONGODORPEN is een ngo die de plattelandsbevolking van de DRC steunt en aanmoedigt om zich in te zetten voor de ontwikkeling van hun lokale economie en de opbouw van een duurzame toekomst. We willen ervoor zorgen dat elk gezin in zijn basisbehoeften kan voorzien, dat kinderen toegang krijgen tot kwaliteitsonderwijs – en volwassenen tot alfabetisering – en dat iedereen in aanmerking komt voor een kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

WAT WIJ DOEN

GROTE UITDAGINGEN

De DRC staat voor enorme uitdagingen op gezondheids-, economisch, milieu-, sociaal en demografisch vlak. Ontwikkeling is dan ook enkel mogelijk via een geïntegreerde aanpak, die onze drie actiepijlers gezondheid, onderwijs en landbouw met elkaar verbindt.

Vandaag begeleiden onze lokale partners (Congolese ngo’s) meer dan 800 Congolese middenveldorganisaties, om actief werk te maken van een duurzame toekomst.

Concreet gaat het om burgers die zich via middenveldorganisaties verenigen en zich inzetten voor de socio-economische ontwikkeling van hun gemeenschap

De gezondheidscomités

Die mee instaan voor het beheer van de gezondheidscentra (controle van de infrastructuur, de uitrustingen, de zorgkwaliteit, de prijs van de gezondheidszorg, enz.).

De mutualiteitsafdelingen

Qui assurent la cogestion des centres de santé (contrôle des infrastructures, des équipements, de la qualité des soins, de la tarification des soins,…).

De oudercomités

die sociale controle uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs en die sensibiliseren rond onderwijsgerelateerde thema’s.

De comités van alfabetiseringscentra

Die opleidingen voor volwassenen rond bewustmakende alfabetisering ondersteunen.

SAMEN VOOR EEN DUURZAME LANDBOUW

CONGODORPEN ondersteunt een duurzame en milieuvriendelijke familiale landbouw. We stimuleren de structurering van de landbouwwereld (landbouworganisaties, landbouwbonden) en moedigen landbouworganisaties en kleine individueel of in groepsverband opererende ondernemers aan in hun technische en economische ontwikkeling. Op die manier helpen we mee aan de uitbouw van een efficiënte en solidaire lokale economie.

Onze aanpak is resoluut participatief, we hebben het dan ook over een “communautaire aanpak”. We ondersteunen de ontwikkelingsdynamiek die steeds voortvloeit uit lokale initiatieven en die door de populaties zelf worden uitgevoerd.

CONGODORPEN is ook een 7-koppig team en talrijke vrijwilligers, verdeeld over België en de DRC. Samen, en met de steun van onze lokale partners, werken we actief mee aan de uitbouw van een duurzame toekomst voor alle Congolezen.