fbpx

Ons verhaal

Tijdreizen

Ontdek onze geschiedenis door met ons door de tijd te reizen.

Slide 1969 Pater Léonard van Baelen, Dr. Johan Van Mullem en Jacqueline Vanheers richten CDI-Bwamanda op in de DRC en in België, als twee onafhankelijke vzw’s. Uitbreiding van de activiteiten in Noord- en Zuid-Ubangi, maar ook in Kinshasa. 1970-1980 1986 Oprichting van de eerste mutualiteit in Bwamanda. De doelstellingen: een betere toegang tot de gezondheidszorg, meer financiële autonomie voor de ziekenhuizen, solidariteit tussen de bewoners van de gezondheidszone bevorderen. Door het succes werd het initiatief uitgebreid naar andere regio's. Paters Kapucijnen richten een deskundigengroep op, om een integraal ontwikkelingsproject uit te werken in de regio Bwananda, DRC. Genesis

Slide 1990-2000 CDI-Bwamanda zet met de hulp van de Europese Unie een lokaal aankoopsysteem op dat de boeren een fatsoenlijk inkomen garandeert en de liefdadigheidsorganisaties tegelijk een sociale verkoopprijs voor hun producten. Subsidies van donoren compenseren het verschil tussen de aankoopkosten en de sociale verkoopprijs. Er zijn verschillende initiatieven genomen om het kaderpersoneel bij te scholen en de structuren te versterken, steeds rekening houdend met onze drie pijlers: gezondheid, agro-economie, onderwijs en opleiding. 2000-2010 2010-2012 CDI-Bwamanda-België wordt CONGODORPEN vzw. CDI-Bwamanda is medeoprichter van de organisatie Fairtrade Max Havelaar in Nederland en België. Onze verenigingen van koffieproducenten kregen op die manier een betere prijs voor hun koffie. 1988-1991

Slide 2017-2021 DGD keurt ons nieuwe cofinancieringsprogramma voor 5 jaar goed. Het avontuur gaat verder! Het avontuur gaat verder! 2022-2026 CONGODORPEN ontvangt cofinanciering van de Belgische overheid voor de uitvoering van haar ontwikkelingsprogramma's in de DRC. 2014-2016