fbpx

+32 (0) 16 38 80 35

congodorpen@congodorpen.org

Une meilleure santé
pour tous ?

Een betere gezondheid
voor iedereen?

Pijnlijke vaststellingen

In de DRC zijn de kwaliteit van de gezondheidsdiensten en de toegang tot de zorg uiterst zwak. De meest dramatische directe gevolgen zijn

Een kindersterfte (van 0 tot 5 jaar) van 9,4%!

Een moedersterfte (bij de bevalling) van 0,7%!

Een van de meest dramatische wereldwijd!

De voornaamste redenen hiervoor zijn behalve de extreme armoede en het feit dat gezinnen de basiskosten van de gezondheidszorg niet kunnen dragen, ook de schaarste en het verval van de gezondheidsinfrastructuur.

De zwakke overheidsinstellingen en diensten als het gaat over hun verantwoordelijkheden om kwaliteitsvolle basisdiensten te verstrekken en om de natuurlijke hulpbronnen en nationale economische sectoren in het belang van de bevolking te beschermen, zijn daar de voornaamste oorzaken van.

In deze humanitaire context van een kwetsbare overheid worden de bevolkingen aan hun lot overgelaten. Ze kunnen enkel rekenen op eigen initiatief om te zorgen voor hun overleving en voor hun toegang tot basisdiensten, met name op vlak van gezondheidszorg en onderwijs.

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te versterken

Werken we samen met de 19 gezondheidscentra binnen de zones waarin we actief zijn. In samenwerking met de CODESA versterken we de infrastructuur, de uitrustingen en de logistieke bevoorrading van geneesmiddelen.

In samenwerking met de gezondheidszones en de provinciale gezondheidsafdelingen ondersteunen we een efficiënt toezicht op de gezondheidscentra om hun inspanningen te ondersteunen, het minimaal activiteitenpakket (PMA) voor te stellen. Daarin zijn de activiteiten vastgelegd die elk gezondheidscentrum als eerstelijnsstructuur op zich moet nemen. Dit PMA is een door de Congolese overheid vastgestelde gezondheidsnorm in haar ‘Stratégie de renforcement du système de santé’ (Strategie voor de versterking van het gezondheidsstelsel) (SRSS).

De toegang tot de gezondheidszorg verbeteren we werken samen met 4 ziekenfondsen die autonoom opereren in de vorm van verenigingen op het niveau van de gezondheidszones.

In elk verzorgingsgebied zijn mutualiteitsafdelingen opgericht met leden die zich inzetten voor de sociale controle op de werking van hun mutualiteit op het niveau van de gezondheidscentra, alsook voor de organisatie van bewustmakings- en aansluitingscampagnes. Onze partners ondersteunen het goed bestuur van de mutualiteiten en stimuleren de werking van de sensibiliseringscampagnes.