fbpx

Onze actie

Al meer dan 50 jaar ondersteunt en moedigt CONGODORPEN lokale samenwerking, gezondheidszorg, onderwijs en landbouw in meer dan 200 Congolese dorpen aan. Met onze lokale partners bouwen we aan een duurzame toekomst, die binnen het bereik ligt van zoveel mogelijk mensen.

CONGODORPEN gaat voor haar actie uit van economische ontwikkeling van en ondernemerschap in plattelandsgebieden, waar bijna 55% van de bevolking woont.

Ons sociaal-economisch ontwikkelingsmodel steunt op een communautaire aanpak. Onze acties zijn gebaseerd op de organisatie en mobilisatie van burgers, waarbij we de autonomie van eenieder bevorderen.

Onze actieterreinen

Onze strategie is hoofdzakelijk gebaseerd op de gemeenschappelijke aanpak en ondersteunt de endogene ontwikkelingsdynamiek die gedragen wordt door de organisaties

Gezondheid

We verbeteren de kwaliteit en toegang tot de gezondheidszorg voor eenieder, door de gezondheidscomités te stimuleren.

Onze actieterreinen

Onze strategie is hoofdzakelijk gebaseerd op de gemeenschappelijke aanpak en ondersteunt de endogene ontwikkelingsdynamiek die gedragen wordt door de organisaties

Gezondheid

We verbeteren de kwaliteit en toegang tot de gezondheidszorg voor eenieder, door de gezondheidscomités te stimuleren.

Onze actieterreinen

Onze strategie is hoofdzakelijk gebaseerd op de gemeenschappelijke aanpak en ondersteunt de endogene ontwikkelingsdynamiek die gedragen wordt door de organisaties

Gezondheid

We verbeteren de kwaliteit en toegang tot de gezondheidszorg voor eenieder, door de gezondheidscomités te stimuleren.

Opleiding

In de DRC is 1 volwassene op 3 analfabeet. We strijden tegen analfabetisme door oudercomités en alfabetiseringscomités te steunen.

Landbouw

Het grootste deel van de plattelandsbevolking is werkzaam in de landbouw, die een bron is van voedsel en inkomen. We steunen de oprichting van landbouworganisaties.

Ondernemerschap

We steunen economische microprojecten die inkomsten genereren voor de bevolking. Deze activiteiten ondersteunen de opbouw van een efficiënte en solidaire lokale economie.

Opleiding

In de DRC is 1 volwassene op 3 analfabeet. We strijden tegen analfabetisme door oudercomités en alfabetiseringscomités te steunen.

Landbouw

Het grootste deel van de plattelandsbevolking is werkzaam in de landbouw, die een bron is van voedsel en inkomen. We steunen de oprichting van landbouworganisaties.

Ondernemerschap

We steunen economische microprojecten die inkomsten genereren voor de bevolking. Deze activiteiten ondersteunen de opbouw van een efficiënte en solidaire lokale economie.

Opleiding

In de DRC is 1 volwassene op 3 analfabeet. We strijden tegen analfabetisme door oudercomités en alfabetiseringscomités te steunen.

Landbouw

Het grootste deel van de plattelandsbevolking is werkzaam in de landbouw, die een bron is van voedsel en inkomen. We steunen de oprichting van landbouworganisaties.

Ondernemerschap

We steunen economische microprojecten die inkomsten genereren voor de bevolking. Deze activiteiten ondersteunen de opbouw van een efficiënte en solidaire lokale economie.

Getuigenissen

Ontdek de impact van ons programma “In groep kan je meer” in plattelandsgemeenschappen in de DRC.
Ontdek het verhaal van GERTRUDE die, na de dood van haar man, vele ontberingen heeft overwonnen om ondernemer te worden.

Ontdek haar verhaal en hoe ons programma “Ensemble, avançons!” haar leven heeft beïnvloed.

Ik ben al 5 jaar weduwe en moeder van 6 kinderen. Om voor mijn gezin te zorgen, nam ik de boerderij over. 2 jaar geleden heb ik via een economisch microproject een nieuw werktuig aangekocht. Dat maakt er mijn werk niet alleen makkelijker op, het zorgt bovendien voor een hogere opbrengst. Dankzij deze inkomsten onderhoud ik mijn boerderij, gaan mijn kinderen naar school en geef ik mijn gezin een evenwichtige voeding. Ik zou graag een nieuwe activiteit ontwikkelen om mijn gezinsinkomen te verhogen en mijn kinderen op die manier een betere toekomst te verzekeren. Ik heb dit kunnen doen dankzij de steun van de gemeenschap en van CTM.

Gertrude Nsono, 47 jaar

Landbouwster

Voorzitster van de weduwenvereniging van Mooto. 

Het volgende is een triest verhaal dat veel huishoudens op het platteland treft. Het is het verhaal van ADRIENNE.

Ontdek hoe ons programma “Ensemble, avançons !” de levering van medicijnen aan haar dorp mogelijk maakte.

Stel je voor dat je met je zieke kind naar het ziekenhuis gaat en ze zeggen je dat het een ernstige vorm van malaria heeft. Terug in het dorp hoor je dat de voorgeschreven geneesmiddelen niet beschikbaar zijn in het gezondheidscentrum en dat je zult moeten wachten, zonder te weten hoe lang … Dit soort verhalen is zeer frequent. Ons gezondheidscomité mobiliseerde zich en met de hulp van CONGODORPEN en Adine hebben we een gebouw opgetrokken, waarin we nu onze eigen apotheek hebben. De gezondheidscentra uit de regio kunnen er zich voortaan in minder dan 30 minuten bevoorraden, wat een heuse ommekeer is in de kwaliteit van de zorg binnen onze gemeenschap.

Adrienne Bayolo, 42 jaar

Handelaarster

Lid van het gezondheidscomité MISSION – Yakoma. 

Wij zijn zeer verheugd u het verhaal te kunnen vertellen van een zeer dynamische leraar van midden vijftig die het voortouw nam om “NEE” te zeggen tegen het kappen van bossen.

Lees zijn verhaal en ontdek hoe ons programma “Ensemble, avançons!” programma helpt hem in zijn strijd.

Dorpelingen kappen buitensporig veel hout voor de teelt, sintels of voor de bouw van huizen. De vele bosbranden vernietigen onze vegetatie. De rijkdommen van het bos, de vruchtbare grond en de landbouwproductie nemen af, de bodem is minder vruchtbaar, sommige waterbronnen verdwijnen …

Onze bevolking raakt ondervoed. We hebben daarom besloten de gemeenschap te sensibiliseren over het bos en de bescherming van water. We passen goede landbouwpraktijken toe en planten nieuwe bomen aan. Ook ploegen we ons land regelmatig om, zodat de bodem zich sneller herstelt.

NGELE, 49 jaar oud

leerkracht in Boto.

Zij vertrouwen ons